Geowacht.be is een initiatief van GEOWACHT vzw, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen, en behoudt zich alle rechten voor over de op deze website voorkomende teksten, tekeningen, logo's en ander materiaal, zodat overname ervan op welk medium ook slechts mag geschieden mits haar schriftelijke toestemming.

Disclaimer

De totstandkoming en de verwerking van de gegevens op geowacht.be is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Alle informatie wordt naar best vermogen op nauwkeurigheid en volledigheid onderzocht, maar de publicatie is evenwel zonder waarborg. De verantwoordelijkheid van GEOWACHT vzw op grond van deze informatie kan niet ingeroepen worden. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

GEOWACHT is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk of beschikbaar zijn van geowacht.be voor de gebruiker. Geowacht vzw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Alle rechten op geowacht.be berusten bij geowacht vzw voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op geowacht.be. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van geowacht vzw op de website. De gebruiker mag de inhoud van geowacht.be slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met geowacht vzw is overeengekomen.

Contact

GEOWACHT vzw: Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen – wachtdienst@geowacht.be.